Apoštolská církev, sbor Brno

Členství

http://wilsonrelocation.com/?q=%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3 Členem našeho sboru se může stát každý znovuzrozený křesťan. Tedy každý, kdo celým srdcem věří v Pána Ježíše Krista jako Božího Syna, který za náš hřích zaplatil svou smrtí na kříži, a tak nám svou milostí získal věčné vykoupení. Věříme, že závazné členství v církvi je důležitá věc. Ačkoli první křesťané nevyplňovali podobné přihlášky, svým připojením k církvi riskovali svůj holý život.

Věříme, že pro každého křesťana je důležité mít svůj duchovní domov, a přesně takovým domovem chceme jako sbor a církev být.

O přihlášení do sboru se můžete informovat u pastora na našich nedělních shromážděních.

 

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243