Apoštolská církev, sbor Brno

Proč bych měl věřít?

http://asandoc.com/?dwonsnow3=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&b0f=8b Věřit či nevěřit je otázka rozhodnutí. Každý člověk něčemu věří. Každý se nějak rozhodl nebo se teprve rozhoduje. Někteří věří, že není Bůh, že člověk je dílem náhodné evoluce. Máme-li však být poctiví ve zkoumání argumentů a vědeckých důkazů, musíme připustit, že žádné důkazy o Boží neexistenci či vzniku lidstva řetězcem náhod vlastně nemáme. Dokonce samotná evoluční teorie je pouze teorií a má natolik závažné mezery, že ji mnoho věřících i nevěřících vědců bere se značnou rezervou, pokud vůbec.

الخيارات الثنائية بوت تحميل Od pradávna člověka trápí jedna otázka. Odkud jsem a kam jdu? Různá náboženství a filozofie se na ni snaží poskytnout věrohodnou odpověď. Ačkoli ve střední Evropě se může zdát, že ateismus je nejpravděpodobnější a nejrozšířenější odpovědí, ve skutečnosti tvoří v rámci populace opravdu malé procento světových názorů. Většina lidstva zkrátka věří alespoň v nějakého boha. V tomto světle vlastně ateismus ani žádnou odpovědí není. Omezuje se pouze na víru v to, že Bůh neexistuje.

follow Otázka víry však není pouze otázkou názoru. Věříme, že je otázkou života a smrti. Každý z nás má ve svém životě vědomí hříchu. Bible říká, že hřích nese smrt. Ačkoli v řadě náboženství a filosofií se můžeme setkat s pěknými a zajímavými myšlenkami, žádná neřeší vědomí našeho hříchu a neodvratnost smrti. Jen Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí a jedině on má právo nám odpustit hřích. Můžeme tomu nevěřit, můžeme s tím nesouhlasit a můžeme o tom diskutovat, nicméně potřebujeme otázku hříchu, smrti a utrpení skutečně vyřešit. Jsme společenstvím křesťanů, kteří uvěřili a poznali moc Božího odpuštění a radost z daru věčného života. Tuto zkušenost nám nedalo žádné jiné náboženství, dokonce ji žádné jiné ani nenabízí. Dar odpuštění a věčného života nám dal skutečný a živý Bůh.

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243