Apoštolská církev, sbor Brno

Proč bych měl věřít?

Věřit či nevěřit je otázka rozhodnutí. Každý člověk něčemu věří. Každý se nějak rozhodl nebo se teprve rozhoduje. Někteří věří, že není Bůh, že člověk je dílem náhodné evoluce. Máme-li však být poctiví ve zkoumání argumentů a vědeckých důkazů, musíme připustit, že žádné důkazy o Boží neexistenci či vzniku lidstva řetězcem náhod vlastně nemáme. Dokonce samotná evoluční teorie je pouze teorií a má natolik závažné mezery, že ji mnoho věřících i nevěřících vědců bere se značnou rezervou, pokud vůbec.

Od pradávna člověka trápí jedna otázka. Odkud jsem a kam jdu? Různá náboženství a filozofie se na ni snaží poskytnout věrohodnou odpověď. Ačkoli ve střední Evropě se může zdát, že ateismus je nejpravděpodobnější a nejrozšířenější odpovědí, ve skutečnosti tvoří v rámci populace opravdu malé procento světových názorů. Většina lidstva zkrátka věří alespoň v nějakého boha. V tomto světle vlastně ateismus ani žádnou odpovědí není. Omezuje se pouze na víru v to, že Bůh neexistuje.

Otázka víry však není pouze otázkou názoru. Věříme, že je otázkou života a smrti. Každý z nás má ve svém životě vědomí hříchu. Bible říká, že hřích nese smrt. Ačkoli v řadě náboženství a filosofií se můžeme setkat s pěknými a zajímavými myšlenkami, žádná neřeší vědomí našeho hříchu a neodvratnost smrti. Jen Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí a jedině on má právo nám odpustit hřích. Můžeme tomu nevěřit, můžeme s tím nesouhlasit a můžeme o tom diskutovat, nicméně potřebujeme otázku hříchu, smrti a utrpení skutečně vyřešit. Jsme společenstvím křesťanů, kteří uvěřili a poznali moc Božího odpuštění a radost z daru věčného života. Tuto zkušenost nám nedalo žádné jiné náboženství, dokonce ji žádné jiné ani nenabízí. Dar odpuštění a věčného života nám dal skutečný a živý Bůh.

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243