Apoštolská církev, sbor Brno

Je Bible věrohodná?

Kdyby Bible nebyla věrohodnou knihou, celá křesťanská víra by stála pouze na zkušenosti a lidských dedukcích. Někdo může namítnout, že křesťané si už z principu na Bibli nedají sáhnout a fanaticky obhajují její důvěryhodnost. Skutečnost je však taková, že z hlediska vědeckého bádání se jedná o nejlépe doložený a tedy i věrohodný starověký text, který na zemi máme.

Například dnes máme přes 20000 různých rukopisů Nového zákona nebo jeho částí. Například Homérova Ilias má 643 rukopisů a je hned na druhém místě za Novým zákonem. Sir Frederic Kenyon, dlouholetý ředitel a hlavní knihovník Britského muzea v Londýně a přední odborník na staré rukopisy, řekl: “interval mezi nejstarším dochovaným opisem a originálem je tak malý, že je prakticky zanedbatelný”.

Pomineme-li vědecké bádání, stojí za zmínku, že Bible se za staletí a tisíciletí osvědčila v lidských životech. Miliony lidí, kteří Bibli uvěřili a podřídili jejím slovům své životy, mohou osobně potvrdit moc zaznamenaných slov Bible. Naše každodenní zkušenost ukazuje, že Bible je pravdivá. Kdo ví, kde by byl celý civilizovaný svět, kdyby Bůh nenechal napsat do Bible slova "nezabiješ, nebudeš krást, cizoložit nebo lhát". I nevěřící lidé často zmiňují Desatero jako základ pro dobré fungování společnosti. Přesto si však lidé ničí své i cizí životy tím, že ostatní Boží slova ignorují.

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243