Apoštolská církev, sbor Brno

Kdo je Ježíš?

Ježíš je ta nejúžasnější postava v dějinách lidstva. O nikom jiném nebylo napsáno tolik knih, složeno tolik písní, ztvárněno tak velké množství uměleckých děl. Dokonce i členění času v soudobém kalendáři je založeno na dělení epochy před Kristem a epochy po Kristu - před naším letopočtem a našeho letopočtu - tedy před narozením Krista a po něm. Když pomineme jeho smrt na kříži a vzkříšení, kterému věří křesťané, nikdo další nemůže popřít dopad jeho skutků a slov na celé lidstvo. Ježíš je z historického hlediska nepopiratelnou postavou. My křesťané věříme, že je Božím Synem, obrazem neviditelného Boha a zachráncem člověka. Ačkoli z jeho úst zazněla ta největší slova, která kdy mohl kdo slyšet, jeho poslání nespočívalo ani tak v jeho vyučování, jako spíš v tom, co přišel vykonat.

Ačkoli za svůj život uzdravil mnoho nemocných, učinil mnoho zázraků a dokonce křísil mrtvé, vrchol jeho poslání byl v tom, že položil svůj život za každého z nás. Proč? Ježíš nebyl ukřižován nešťastnou náhodou. Sám řekl:

"Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." Jan 10:17-18

Ježíš svou smrtí úplně zaplatil naše dluhy, které jsme před Bohem měli. Na své tělo vzal náš hřích a na jeho těle byl hřích odsouzen. Možná tomu nemusíme rozumět, ale můžeme srdcem věřit, že odčinil to, co člověk sám nikdy odčinit nemůže. Bible totiž říká, že jsme zachráněni jeho láskou a milostí. Nikdo z nás si nebe nemůže zasloužit, ani lidé, kteří se snaží žít morálně. Žádný křesťan nevejde nikdy do nebe na základě svého dobrého chování, navštěvování církve nebo množství modliteb, které se modlil. Jen všemohoucí Bůh, který bude jednoho dne soudit každého člověka, nám má právo a moc hříchy odpustit. Dobrá zpráva spočívá v tom, že Bůh si nepřeje, aby někdo trpěl pro svůj hřích, ale aby žil a radoval se z jeho lásky a odpuštění. Ježíšův život a dílo je nám toho obrovským důkazem.

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243