Apoštolská církev, sbor Brno

Proč je tolik církví?

تدريب خيار ثنائي Není nic špatného nebo zvláštního na existenci více církví. Každá – až na skutečné výjimky – vyznává stejnou víru v Ježíše Krista, který položil svůj život za každého z nás. Má-li církev jako svou jedinou a svrchovanou autoritu Bibli, může se lišit od jiných církví pouze v nepodstatných věcech.

Naše církev považuje Bibli za jediné měřítko své věrouky. Mohou se jistě vyskytnout různé sekty, které rovněž používají Bibli, ale při bližším zkoumání je jasné, že Bibli spíše zneužívají. Své závěry nevyvozují z Bible, ale spíše Bibli překrucují tak, aby zdánlivě potvrzovala myšlenky  jejich „neomylných“ vůdců.

Lidé se někdy ptají na různorodost církví, a přitom mají spíše na mysli různorodost náboženství. Není účelem těchto stránek zabývat se podrobně všemi náboženstvími světa, je však třeba  říct, že není zase na světě tak mnoho náboženství, která by měla solidní základ a současně nebyla založena na nějakém "osvíceném" jedinci, který původně ani žádné náboženství založit neplánoval.

Je pozoruhodné, že křesťanství a judaismus vycházejí ze stejných historických a kulturních reálií, společně věří v jediného Boha, a přesto  mají poněkud odlišnou interpretací Bible. Křesťané na rozdíl od judaistů věří, že Ježíš je naplněným proroctvím Starého zákona, který se zmiňuje o příchodu zaslíbeného Spasitele. Stojí tedy za povšimnutí, kam všeobecně uznávaná historie ukazuje a nepřímo odhaluje, že před dávnými časy započal jedinečný Bůh, stvořitel nebe i země, úžasný plán vykoupení člověka v daleké Mezopotámii, o které vypráví Bible.

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243